ബസ്റ്റർ കീറ്റൺ ചലച്ചിത്രോൽസവം/ ഉദ്ഘാടനം: സി എസ് വെങ്കിടേശ്വരൻ

ബസ്റ്റർ കീറ്റൺ ചലച്ചിത്രോൽസവം സി എസ് വെങ്കിടേശ്വരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.


1 Comment
 1. Radhakrishnan CR

  October 13, 2021 at 7:44 pm

  നല്ല അനുഭവം ആയിരുന്നു.ബസ്റ്റർ കീറ്റണിനെ കൂടുതലായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.നേ തി ഫിലിം സൊസൈറ്റി കൽപ്പറ്റ യുടെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ
  രാധാകൃഷ്ണൻ സി.ആർ
  സെക്രട്ടറി

  Reply

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *