മേക്കിങ് ഓഫ് ദ മഹാത്മാ / ആമുഖം ആർ നന്ദലാൽ

ഗാന്ധി ചലച്ചിത്രോൽസവം / ഫെസ്റ്റിവൽ ആമുഖം ഓപ്പൺ ഫ്രെയിം പ്രവർത്തകനായ ആർ നന്ദലാൽ നടത്തുന്നു. ഇന്നത്തെ സിനിമ മേക്കിങ് ഓഫ് ദ മഹാത്മയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.


5 Comments
 1. Shyma Sajith

  October 2, 2021 at 8:13 pm

  Hi

  Reply
 2. DHANYA PRATHAP

  October 2, 2021 at 9:31 pm

  Super

  Reply
 3. Smitha

  October 3, 2021 at 12:49 pm

  Good

  Reply
 4. Adithyan. S 5A

  October 3, 2021 at 5:11 pm

  🥰🥰🥰

  Reply
 5. rishika dev

  October 4, 2021 at 7:35 pm

  This is a good movie
  l Like it ☺☺

  Reply

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *