ഗോദാര്‍ദ്‌ ഓണ്‍ലൈന്‍ ചലച്ചിത്രോത്സവം / ഉദ്ഘാടനം : ജി പി രാമചന്ദ്രന്‍

ഗോദാര്‍ദ്‌ ഓണ്‍ലൈന്‍ ചലച്ചിത്രോത്സവം / ഉദ്ഘാടനം : ജി പി രാമചന്ദ്രന്‍


4 Comments
 1. Navinnarayanan

  December 3, 2021 at 6:16 pm

  Best wishes

  Reply
 2. വേണു കള്ളാ ർ

  December 3, 2021 at 7:08 pm

  അഭിവാദ്യങ്ങൾ

  Reply
 3. Mohanan C

  December 4, 2021 at 5:44 pm

  ഗംഭീര പ്രഭാഷണം .

  Reply
  • Satheese.O.A

   December 5, 2021 at 10:19 am

   നല്ല പ്രഭാഷണം … so informative

   Reply

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *